โปรโมชั่นทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์หังโจว ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก 5 วัน 3 คืน เริ่มต้นเพียง 8,899-.


ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2562

Tnews Organize ร่วมกับ Choice Group ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์หังโจว
เริ่มต้นเพียง 8,899-.

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ้

ตำนานรักนางพญางูขาว #เจดีย์เหลยฟงถ่า

ตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ #ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

จุดเช็คอินใหม่ของเซี่ยงไฮ้ #ตึก STARBUCK ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก

ลิ้มรสเมนูพิเศษ #กุ้งมังกร #เสี่ยวหลงเปา #ไก่แดง #ไก่ขอทาน #หมูตงปอ

ตารางการเดินทาง

 

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

พักที่

1

ดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้

(XW 858 : 21.05-02.20)

X

X

X

VIENNA HOTEL

4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

2

ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว

ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ü

ü

ü

JASMINE INTERNATIONAL

HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

3

หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้

ü

ü

ü

VIENNA HOTEL

4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck-ร้านหยก

ü

ü

ü

 

5

เซี่ยงไฮ้-ดอนเมือง

(XW 857 : 03.35-07.10)

 X

 X

 X

 

หมายเหตุ :

·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,700 บาท

• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084-295-1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net