ทัวร์อู่ฮั่น ทัวร์ซากุระบานที่ทะเลสาบตงหู หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ทัวร์ดินแดนในฝันอู่ฮั่น 4 วัน 2 คืน


ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม 2562

Tnews Organize ร่วมกับ Seasons Holiday ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์อู่ฮั่น ชมเทศกาลซากุระบานที่ทะเลสาบตงหู หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ทัวร์ดินแดนในฝัน วันดอกไม้บาน

บุกอู่ฮั่น ดินแดนในฝัน ในวันดอกไม้บาน  ราคาเพียง 20,999
บิน China Southern Airlines

07 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 ราคา 20,999

14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 ราคา 20,999

15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 ราคา 20,999

20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 ราคา 20,999

22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 ราคา 20,999

ทัวร์อู่ฮั่น เมืองจ่าวหยาง สวนดอกไม้มัสตาร์ดและดอกท้อ โชว์ฮั่นซ่ง
โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง ถนนคนเดินเจียงฮั่น สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู 1 ใน 3
ของสวนซากุระโลก
นั่งรถผ่านชมสะพานฉางเจียง วัดกุยหยวน ถนนอาหารฮู่ปู้

-                    ลิ้มลองอาหารพิเศษ อาหารพื้นเมืองชาวฮั่น, อาหารเย็นท่ามกลางดอกซากุระล้อมรอบ, ซุปหัวปลา

-                    เที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านช้อป.

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084-295-1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net