ทัวร์โตเกียว ทัวร์ฟูจิ ทัวร์ลานสกีฟูจิเท็น ทัวร์นาริตะ ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน


ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 62

Tnews Organize ร่วมกับ Pro Booking ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟูจิ ทัวร์ลานสกีฟูจิเท็น ทัวร์นาริตะ ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เที่ยวเต็มวัน ไม่มี
FREE DAY

   

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

(XW102 : 02.15-09.55+1)

 

 

 

 

2

สนามบินนาริตะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

 

ü

ü

FUJIBOU HOTEL

หรือเทียบเท่า

 

3

ลานสกีฟูจิเท็น-โออิชิปาร์ค-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว

ร้านAKA JEWELRY ช้อปปิ้งชินจูกุ

ü

ü

 

URAYASUSAN HOTEL

หรือเทียบเท่า

4

โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อิออนมอลล์-ชมงานประดับไฟฤดูหนาว           ณ หมู่บ้านเยอรมัน

ü

 

 

NARITA HOTEL

หรือเทียบเท่า

5

วัดนาริตะซัน-Naritasan omotesando Street สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (XW101 : 13.55-18.25)

ü

 

 

 

 

 

 

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084-295-1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net