ทัวร์เยี่ยมญาติซัวเถา ทัวร์ไหว้ตั่วเหล่าเอี๊ยะเจ้าพ่อเสือ ทัวร์เฮียงบู่ซัว ทัวร์ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน


ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

กำหนดการเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

Tnews Organize ร่วมกับ Seasons Holiday ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์ซัวเถา
 อิสระเยี่ยมญาติซัวเถา ทัวร์ไหว้เจ้า ทัวร์เฮียงบู่ซัว ต้นกำเนิดเจ้าพ่อเสือ ตั๋วเหล่าเอี๊ยะ
ทัวร์ไต่ฮงกง สักการะหลวงปู่ไต่ฮงกง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
พร้อมสักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแปะฮวยเจียม เมืองแต้จิ๋ว ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า

ไปกลับมาแล้วรวย !! ถิ่นกำเนิดเจ้าพ่อเสือ ทัวร์ซัวเถา !!

 

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-ซัวเถา (CZ8356 : 14.40-18.30)

X

ä

LONGHU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-วัดแปะฮวยเจียม

ä

ä

ä

LONGHU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)-วัดไคหยวน-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-วัดไทย-ผ่านชมสะพานวัวคู่

ä

ä

ä

LONGHU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ

ä

X

X

LONGHU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

ซัวเถา-กรุงเทพฯ (CZ8355 : 11.10-13.10)

ä

X

 

 

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084-295-1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net