ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทัวร์เทศกาลชมดอกซากุระ ทัวร์ไทจง 5 วัน 4 คืน


ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

Tnews Organize ร่วมกับ Seasons Holiday ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไทเป ทัวร์เทศกาลชมดอกซากุระ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
 เมืองผูหลี่ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ตไถจง
ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน DUTY FREE ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซีเหมินติง GLORIA OUTLETS
 

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084-295-1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net