ทัวร์เกาะผู่โถวซาน ทัวร์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ทัวร์หนิงปอ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์หังโจว 5 วัน 3 คืน เพียง 16,999-.

ดูโปรแกรมการเดินทาง คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน

 กำหนดการเดินทาง  เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

Tnews Organize ร่วมกับ Seasons Holiday ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์เกาะผู่โถวซาน
ทัวร์หนิงปอ ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ข้ามแม่น้ำหวงผู่ 
หาดไว่ทาน (เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ถนนนานกิง ร้านสตาร์บัคส์ ใหญ่ที่สุดในโลก
ทัวร์หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมูบ้านใบชา ถนนซีหูเทียนตี้

 

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

 

 

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

X

X

X

 

 

 

2

กรุงเทพฯเซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.50)

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
(
เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนซีหูเทียนตี้

ü

ü

ü

JASMINE INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

3

หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้

วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ

ü

ü

ü

HUAGANG HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

4

หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้

ü

ü

ü

VIENA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

 

5

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

FM841:22.30-01.55+1

ü

ü

ü

 

 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจำนวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084 295 1942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net