ทัวร์เบตง-เจาะลึกเบตง-ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อุโมงค์ปิยะมิตร 4 วัน 3 คืน เพียง 12,900-.

Tnews Organize ร่วมกับ Easy Trip Group
ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์เบตง ดินแดนใต้สุดเมืองสยาม ทัวร์เบตง ทัวร์อุโมงค์ปิยะมิตร ทัวร์สวนดอกไม้เมืองหนาวปิยะมิตร ทัวร์บ่อน้ำร้อนเบตง ทัวร์ยอดเขากุนุงซิลิปัต ทัวร์ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 
ทัวร์เมืองเบตง หอนาฬิกาเมืองเบตง ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดใน โลกเบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง วัดกวนอิม วัดพุทธาธิวาส หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

ตลาดเช้าเมืองเบตง
ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง หาดใหญ่

กำหนดการเดินทาง     ราคาท่านละ  12,900  บาท

23 – 26  เดือนพฤศจิกายน 2561

5 – 8 // 6 – 9 // 14 – 17 // 21 – 24  เดือนธันวาคม 2561


#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 084 295 1942  
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net