ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์เก็นติ้ง-ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 5,990-.

 

ทัวร์มาเลเซีย - ทัวร์ทัวร์เก็นติ้ง- ทัวร์กัวลาลัมเปอร์  3 วัน 2 คืน

เที่ยวคุ้มทัวร์กัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้ง ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์มาเลเซีย

Tnews Organize ร่วมกับ เงือกทองทัวร์ หาดใหญ่ .......ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด  
ทัวร์มาเลเซีย ท่องเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านแหลมมลายู  
ชมตึกแฝดที่สูงที่สุด เมืองใหม่  ปุตตราจาย่า    เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด   และบ่อนคาสิโน
ที่ เก็นติ้งฯ  ทัวร์เก็นติ้ง ชมความเจริญของเมืองหลวง สัมผัสอารยธรรมเพื่อนบ้าน  
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน  ...

พักเก็นติ้ง 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน  **ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักเป็นเก็นติ้งคืนแรกหรือคืนที่สอง**

วันแรก

หาดใหญ่ –   เก็นติ้ง - ทัวร์เก็นติ้ง                                                              ( - /เที่ยง/- )

06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ อาคารจุลดิศ  ตรงข้ามโรงแรมรามา อ.หาดใหญ่  พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย

07.00 น.

ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดเวลา

บ่าย

เดินทางถึงก็นติ้งไฮแลนด์ ให้ท่านเที่ยวเก็นติ้ง สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและ มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย)…...  จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ First world Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออิสระในการเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ** ขอให้โชคดี ** หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี

 

หมายเหตุ :  เก็นติ้งได้ปิดปรับปรุงสวนสนุกในส่วนของ OUT DOOR /  IN DOOR (บางส่วน)  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 โดยจะปิดปรับปรุงประมาณ 2 ปี ค่ะ   

วันที่สอง

เก็นติ้งไฮแลนด์  - ปุตราจาย่า - กัวลาลัมเปอร์                                        ( เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (2)  ากนั้นนำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง  โดยกระเช้าลอยฟ้า Sky way  นำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เช่นนาฬิกาข้อมือ น้ำหอม เครื่องใช้ไฟฟ้า และแวะช้อปปิ้งร้านสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย เช่นขนมเปี๊ย บะกุดเต๋ และน้ำมันนวดเข่า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  เดินทางต่อ................

15.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง เพิ่อมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์นำท่าน ทัวร์มาเลเซีย ชมเมืองใหม่ของประเทศมาเลเซีย “ ปุตตราจาย่า ” ที่นำเอาหน่วยงานของ ราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน  ให้ท่านอิสระกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่   ทำเนียบ รัฐบาลบันทึกภาพที่สวยงามด้วยภูมิประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่สวยงามหามูลค่ามิได้ จนได้ชื่อว่า “นครอุทยาน นครปัญญาชน" ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  เพื่อท่องเที่ยวกัวลาลัมเปอร์

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (4) หลังอาหารเย็นนำท่านถ่ายรูปคู่ตึกแฝดยามค่ำคืน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่                                                              (เช้า/ เที่ยง / - )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านซิตี้ทัวร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์  garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา นำชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์  จากนั้นผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower 

แวะถ่ายรูปตึกแฝด TWIN TOWER  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย สูง 452 เมตรจากระดับเหนือถนน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก และเป็นตึกระฟ้าที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก อีกทั้งยังมี Skybridge ที่สูงที่สุดในโลกเป็นสะพานเชื่อมสองตึกเข้าด้วยกัน เป็นจุดในการชมวิวทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก และการตกแต่งภายใน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่อนาคตและแวะช๊อปปิ๊งที่โรงงานช็อกโกแลตซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ (หากมีเวลา) นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีตามอัธยาศัย

เย็น

เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ ... จบโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

 


อัตราค่าบริการ
   

 

ราคาผู้ใหญ่

(ห้องละ 2 ท่าน)

บุคคลที่ 3 ของห้อง

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เริ่มต้น 5,990.-

4,800.-

2,900.-

กรณีกรุ๊ปเหมา  พักเก็นติ้งคืนวันเสาร์บวกเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

                                                            

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  จำนวน 2 คืน

- ค่าอาหาร6 มื้อ ทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ (ค่ากระเช้าขึ้นลงยอดเขาเก็นติ้ง)

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (น้ำใจลูกทัวร์)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ท่านต้องการออกใบเสร็จเต็มรูปแบบในนามบริษัทฯ ท่าน

ค่าเครื่องเล่นสวนสนุกบนเก็นติ้งไฮแลนด์

ไม่รวมเซอร์ชาร์จค่าห้องพักตามที่โรงแรมเรียกเก็บ

 

เงื่อนไขการจอง

-ชำระเงินมัดจำ 50 %ภายใน 3 วันทำการหลังจากทำการจองระบุที่นั่ง หากพ้นกำหนดบริษัทมีความจำเป็นต้องจำหน่ายตั๋วที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่น พร้อมส่งสำเนา พาสปอร์ต/ ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนเดินทาง 10 วัน 

กรุณาส่ง :  สำเนาหน้าพาสปอร์ต มาที่ E-Mail : tnews08@yahoo.com

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง

 มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี  

เงื่อนไขการบริการ

1.     จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป  หากไม่ครบกำหนด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.     เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทาง แล้วท่านจะแยกตัวหรือจะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้

3.     บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

4.     รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

5.     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน การจราจร ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

6.     ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  การจราจรติดขัดหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.     หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.     หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9.     ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

10.   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

 

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 0842951942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net