ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ปีนัง ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ ทัวร์มาเลเซีย ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ เริ่มต้น 6,990-.

 

กำหนดการเดินทาง 

พักโยโฮห์ 2 คืน ปีนัง 1 คืน  **ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักเป็นปีนังคืนแรกหรือคืนสุดท้าย**

Tnews  Organize ร่วมกับ เงือกทองทัวร์ ขอเชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์เซ็นโตซ่า

ทัวร์ปีนัง มรดกโลก ทัวร์ปุตราจาย่า ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

วันแรก

หาดใหญ่ - ปุตราจาย่า -ยะโฮบารูห์                                                                             ( - /เที่ยง/ เย็น)   

04.30 น.

 
05.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณอาคารจุลดิศ ตรงข้ามโรงแรมรามา อ. หาดใหญ่  พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ. สะเดา เพื่อเดินทางต่อสู่ ประเทศมาเลเซีย

06.00 น.

ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนมปัง+นม)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ....

 

จากนั้นเดินทางต่อ... แถมแวะเที่ยว ปุตราจาย่า PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย ที่นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ชมมัสยิดสีชมพูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ทำเนียบรัฐบาล บันทึกภาพที่สวยงามด้วยภูมิประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่สวยงามหามูลค่ามิได้ จนได้ชื่อว่า   "นครอุทยาน  นครปัญญาชน" ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกต่อสู่รัฐยะโฮบารูห์ รัฐใต้สุดของประเทศมาเลเซีย ที่ประเทศมาเลเซียหมายไว้ว่าจะทำให้เป็นเมืองคู่ขนานกับประเทศสิงคโปร์

เย็น

 
22.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2) จากนั้นเดินทางต่อ...สู่รัฐยะโฮบารูห์ เมืองใต้สุดของประเทศมาเลเซีย ติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศมาเลเซียหมายไว้จะเป็นเมืองการค้าคู่ขนานกับประเทศสิงคโปร์...

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก BERJAYA WATERFRONT 5 ดาว /  CRYSTAL CROWN HOTELหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

โยโฮบารูห์ – สิงคโปร์ – อ่าวมารีน่า – ไชน่าทาวน์ – ถนนออร์ชาร์ด – รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า – โยโฮบารูห์                                                                                                                                         (เช้า / - / - ) 

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (3) หลังจากนั้นก้าวเท้าเข้าสู่ สิงคโปร์ เมืองแห่งความหลากหลาย เตรียมพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจ ** นำท่านชมปากแม่น้ำ ตรงรูปปั้น สิงโตทะเลพ่นน้ำ  สัญลักษณ์ของสิงคโปร์และชมอาคารแอสแพนแนล หรือโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ลักษณะคล้ายหนามทุเรียนหรือหัวไมค์โครโฟน และท่านสามารถถ่ายรูปกับตึกใหม่ล่าสุด THE MARINA BAY SANDS SKYPARK  มาริน่าเบย์แซนด์  ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ ณ บริเวณ สนามปาดัง ซึ่งย่านนี้จะเป็นเหมือน สนามหลวงสิงคโปร์เป็นศาลาว่าการฯ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ร้านปลอดภาษีที่ Duty Free เพื่อให้ท่านเลือกซื้อน้ำหอมคุณภาพดีราคาถูก

11.00 น.

นำท่านสู่ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่า เบย์ (Marina Bay) บนชั้นที่สามของห้างรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหลายร้าน บริเวณส่วนตรงกลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม ภายในห้างมีโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้งอยู่ด้วย สิงคโปร์ ฟลายเออได้ชื่อว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 165 เมตร เมื่อขึ้นไปอยู่บนชิงช้า จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำยาวกว่า 210 เม ตร สามารถชมวิวของสิงคโปร์ได้แบบพาโนรามาวิว 360 องศา ชมอ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 33 /ประมาณ 825 บาท  

เที่ยง

เดินทางสู่ China Town สัมผัสสีสันทุกอย่างที่เป็นของจีน จากนั้นนำท่านชมวัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว เพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภัณฑ์  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ Maxwell Food ศูนย์อาหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอาหารต่าง ๆ ให้เลือกทานมากมาย ได้ตามอัธยาศัย เช่น ข้าวมันไก่ บะหมี่ โจ๊ก

บ่าย

จากนั้นท่านสามารถชมบรรยากาศและเลือกช้อปปิ้งสินค้านำแฟชั่นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำย่านการค้าที่โด่งดังที่สุดในสิงคโปร์ เช่น ห้าง Orchard Centre, ห้าง 313 , ห้างโรบินสัน ห้าง OG  เป็นต้น...

17.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า เกาะแห่งความสนุกทุกรูปแบบ สถานที่ท่องเที่ยว อันเลื่องชื่อของประเทศสิงคโปร์ เช่น ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA AQUARIUM ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์)  ) ราคาท่านละ SG $34 ชมเมอร์ไลอ้อนทาวเวอร์ หรือเลือกที่จะเดินเที่ยวชมรอบๆเกาะเซนโตซ่า หรือเข้าบ่อนคาสิโน  พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ซึ่งมีร้านอาหารให้เลือกทานได้หลากหลายตามอัธยาศัย

19.30 น.       

นำท่านสู่ ท่าเรือ Clark Quay ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกินดื่ม ยามค่ำคืนของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ และเพื่อการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบของการเที่ยวสิงคโปร์ ท่านสามารถเลือก ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ (Bump Boat) ชมบรรยากาศในแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำสิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซึ่งท่านจะมองเห็นแสง สีจากตึกสูงต่าง ๆ รอบเกาะสิงคโปร์ ที่สิงคโปร์ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อความสวยงามได้อย่างลงตัวและน่าสนใจที่สุด (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $28 /ประมาณ 700 บาท  

21.30 น.

อำลาสิงคโปร์ นำท่านกลับสู่ประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮบารูห์ เข้าสู่ที่พัก CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

โยโฮบารูห์ – กัวลาลัมเปอร์ -  ปีนัง                                                                           (เช้า /เที่ยง/ เย็น )  

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (4)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รัฐปีนัง แวะถ่ายรูปตึกแฝด TWIN TOWER  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียสูง 452 เมตรจากระดับเหนือถนน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก และเป็นตึกระฟ้าที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก อีกทั้งยังมี Skybridge ที่สูงที่สุดในโลกเป็นสะพานเชื่อมสองตึกเข้าด้วยกัน เป็นจุดในการชมวิวทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก และการตกแต่งภายใน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่อนาคต และแวะช๊อปปิ๊งที่โรงงานช็อกโกแลต ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)  เดินทางต่อ......

เย็น

 

นำท่านข้าม สะพานปีนัง หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา

.............

 
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (6) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก ณ ห้างเกอร์นี่พลาซ่า ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าอ่าวเกอร์นี่ ท่านจะได้พบกับบรรยากาศริมทะเลที่แสนสบาย ณ ห้างแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

ปีนัง – หาดใหญ่                                                                                                         (เช้า /เที่ยง/ - )   

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย วัดพม่าชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตางดงาม ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย จากนั้นเพื่อการเที่ยวชมปีนังอย่างสมบูรณ์แบบ 

นำท่านขึ้นชม ปีนังฮิลล์ (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตรโดยนั่งรถรางไฟฟ้าชมทัศนียภาพรอบเกาะซึ่งสามารถมองเห็นสะพานปีนัง ข้างบนนี้จะมีวัด และโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมายกับบรรยากาศที่เย็นสบาย เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (8) 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองปีนัง อาทิเช่น ขนมเปี้ยะ ,บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยตามอัธยาศัย.....จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ถนนสายศิลปะ" (Street Art) หรือ Ernest Zacharevic’s Playful Street Art ในปีนังที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นของศิลปินชาวลิทัวเนีย ชื่อ Ernest Zacharevic ซึ่งได้เปลี่ยนถนนธรรมดาๆของปีนังให้กลายเป็นหอศิลป์กลางแจ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะถูกวาดขึ้นในรูปแบบภาพ 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงกำลังผลักดันตัวเองขึ้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกำลังปีนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน "ถนนสายศิลปะในปีนัง" หรือ "ปีนัง สตรีท อาร์ท" ได้กลายเป็นภาพสะท้อนของศิลปะที่เน้นไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้มน้อยๆให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี.....

 

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ทั้งสองประเทศ

เย็น

เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ**  

อัตราค่าบริการ 

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2 ท่าน)

บุคคลที่ 3 ของห้อง

(พัก 3 ท่านไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม


เริ่มต้น 6,990.-


5,600.-


3,100.-

                                   

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  จำนวน 3 คืน

- อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการตลอดการเดินทาง/หรือรถตู้ปรับอาการบริการตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (น้ำใจลูกทัวร์)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ท่านต้องการออกใบเสร็จเต็มรูปแบบในนามบริษัทฯ ท่าน

- ค่าขึ้นชมสวนและสระว่ายน้ำ Sky Park,ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ (Bump Boat),น้ำพุดนตรี สิงคโปร์ไฟลเออ, ปีนังฮิลล์ ,

The merlion tower

ไม่รวมเซอร์ชาร์จค่าห้องพักตามที่โรงแรมเรียกเก็บ


เงื่อนไขการจองทัวร์
 

-ชำระเงินมัดจำ 50 %ภายใน 3 วันทำการหลังจากทำการจองระบุที่นั่ง / ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนเดินทาง 15 วัน 

**กรณีเป็นการชำระเงินมัดจำ ให้ส่งหน้าหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน**

ทาง  ID LINE : kanomkeng888 หรือ E-mail : tnews08@yahoo.com  

 

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง

 มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

ผู้จัดทัวร์จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ได้   เนื่องจากผู้จัดทัวร์ได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปทั้งหมดแล้ว

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว  อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธต่างๆ  

  (ยอมรับ และ รับทราบเงื่อนไข.....................................................................................)

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี                                                   

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี                                            

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี                                                                 

เงื่อนไขการบริการ

1.    ราคานี้จำนวนผู้เดินทาง 35 ท่านขึ้นไป  หากไม่ครบตามกำหนดราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง    

2.  เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทาง แล้วท่านจะแยกตัวหรือจะไม่ ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้                                                                  

3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้                                                                                
4. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สำคัญ                         
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน การจราจร ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล การจราจร ติดขัดหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ  ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ                                                                                                                                   
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า                 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น                                                                                                                                                                                                      
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด                                                 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง                                                                                                                                                                   
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด    

#ทุกทีที่ท่องเที่ยว ทุกทีที่ทีนิวส์

 

ติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง  ได้ที่  Tnews Organize  T. 0842951942
หรือ  
E-Mail: tnews08@yahoo.com    
แวะชมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางอื่น ๆ ได้ที่   www.teenews.net